A calculation of child taic — Teaghlach s a

‘S divorce no an roinn neo-eisimeileach, tha an teaghlach a’ chùirt stèidhichte air an uiread a dol air ais gu freumhaichean a phàigheadh le aon de na pàrantan airson foghlam na cloinne. Airson seo, tha e a cleachdadh seann-thoradh air sgèile, a tha air atharrachadh gu cunbhalach. ‘S le pàrantan, fo chùram agus an àite-fuirich a’ chloinn a bhith an urra ri aon dhiubh, le guillermo valencia na visitation còirichean eile. Ann am prionnsapal, air an fhear a bheil fo chùram a bhith a pàigheadh a-eile pàrant san peinnsean gus pàirt a ghabhail ann an obair-càraidh a dhèanamh agus foghlam