A chomataidh airson dìon a bhith air na tha luchd-cleachdaidh ionmhais: Coimisean de Surveillance du secteur Financier (CSSF)

Tha an cuspair a ‘dìon a bhith air na tha luchd-cleachdaidh ionmhais anns an robh iomadh roinnean de an cleas, a’ CSSF a tha a beachdachadh air tha e feumail a thoirt còmhla taobh a-staigh aon comataidh, na prìomh dhaoine a bha an sàs ann, gus deasbad nan dòighean eadar-dhealaichte agus, far a bheil sin iomchaidh, gu càraid àireimh san àm ri teachd gnìomhan ‘S e dialogue sin bidh cothrom aig a’ cheann thall a ‘dol gu chruaidh toraidhean (tha an regulatory teacsaichean, a’ toirt piseach air a foillseachadh fiosrachadh, cur an gnìomh an co-phròiseactan ann an raon de fhoghlam.)