A chuibhreann ciorraim eadar-theangachadh riarachadh mìneachadh riarachadh dictionary

Mìneachadh de riarachadh ann an fraingis faclair air-loidhne stipend synonyms, stipend antonyms Fiosrachadh mu riarachadh ann an fhaclair air loidhne an-asgaidh a ‘bheurla agus a’ bhaile. Gnìomh a riarachadh sth ri cuideigin: A ‘riarachadh a’ siubhal chuibhreann ciorraim, obrach. An t-riarachadh: a ‘Pàigheadh a’ chuibhreann ciorraim a ghlèidheadh daoine aig a cheann thall