A tagradh airson airgead-dìolaidh an attorney airson taic bho duine ann fo chùram no detention — seirbheis-poblach

Faic ar poileasaidh prìobhaideachd am Foirm aig a cheann-uidhe an luchd-lagha fhastadh gus cuideachadh duine air a chumail le police services (mar eisimpleir, a chur ann fo chùram) no duine ann restraint is cleachdaidhean