Coimhearsnachd Sheirbheisean Laghail

Gaelic teachdaireachd a ‘leantainn seo a — Ceartas airson luchd-gabhail, ceithir deug màrt: gu: aig an Ionad Latharna (rue Ryde) an dìnnear a thèid a tha gam frithealadh aig h Aig an àm, na bacaidhean gus cothrom fhaighinn air a Leughadh a leanas a’ bheurla an teachdaireachd a leantainn seo a Sheachnadh disconnections: pàighidh agreements le Uisge-Quebec air diardaoin, thar fhichead a chiad an gearran bho: gu: rue Ionad (coimhearsnachd Sheirbheisean laghail) Cumhachd riatanach seirbheis nach eil tuilleadh a Leughadh -beurla teachdaireachd will follow — up A ‘cruinneachadh ann am buidhnean-gnìomha agus mo cliù faidhle dimàirt, fichead’ s a naoi